Regulament Campanii Promotionale

Regulament general al campaniilor

Articolul 1.Organizatorul campaniilor

Art.1.1. Campaniile promotionale, sunt organizate de Inova Texline SRL cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, Jud Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj Napoca sub nr. J12/1413/2015, cod unic de inregistrare 34496112, cont bancar RO18BTRLRONCRT0298870301 deschis la Banca Transilvania sucursala Cluj; telefon 0743.644.253

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniilor promotionale conform regulilor din prezentul regulament este finala si obligatorie pentru participanti. Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art.1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul regulament in perioada desfasurarii campaniilor, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

Articolul 2. Durata. Locul desfasurarii.

Art.2.1. Campaniile promotionale se desfasoara periodic si doar pe site-ul inovababy.ro

Art.2.2. Perioada de acordare a produselor aflate in promotie este mentionata la categoria “Termeni si conditii”, sectiunea “Regulament promotii” si pentru ofertele curente in banner-ul din pagina principala.

Articolul 3. Produse participante la campanie

Art.3.1. Obiectul campaniilor il reprezinta anumite produsele nominalizate si comercializate pe site-ul inovababy.ro, produse prezentate la inceputul fiecarei promotii pe site la sectiunea:" produse in promotie"

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare

Art.4.1. De aceste campanii beneficiaza orice persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promotii in perioada mentionata.

Articolul 5. Modul de desfasurare a campaniilor promotionale

Art.5.1. Modul de desfasurare a fiecarei campanii promotionale va fi descris la la inceputul fiecarei promotii pe site in sectiunea “Regulament promotii” si pentru ofertele lunii in banner-ul din pagina principal.

Art. 5.2. In cazul existentei/aparitiei posibilitatii de returnare a unui produs participant la campanii, se vor aplica prevederile descrise in Termeni si conditii.

Articolul 6. Modalitate identificare si cumparare

6.1. O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul mai multor promotii.

6.2. Conditiile de transport si livrare se vor aplica conform prevederilor descrise in Termeni si Livrarea comenzilor.

Articolul 7. Limitarea Raspunderii

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele:

7.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara Campaniile.

7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanii care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniilor.

Articolul 8. Taxe si impozite

Organizatorul campaniilor este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezentele campanii se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor.

Articolul 9. Litigii

Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campaniile promotionale se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Articolul 10. Intreruperea campaniei promotionale

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campaniile promotionale sau de a modifica regulamentul si anexele acestuia, oricand pe parcursul desfasurarii acestora, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site).

Articolul 11. Regulamentul campaniilor promotionale Regulamentul campaniilor promotionale este afisat si disponibil pe site-ul inovababy.ro pe toata perioada de desfasurare a promotiilor.

Campanie “ Promotie Lansare Site”

Articolul 1. Organizator

Campania promotionala, este organizata de Inova Texline SRL cu sediul social in localitatea Cluj Napoca, Jud Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj Napoca sub nr. J12/1413/2015, cod unic de inregistrare 34496112, cont bancar RO18BTRLRONCRT0298870301 deschis la Banca Transilvania sucursala Cluj; telefon 0743.644.253

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii.

Art.2.1. Campania promotionala poarta denumirea Campania " promotie lansare site"

Art.2.2. Campania promotionala se desfasoara in perioada: 4 august 2016— 31 august 2016.

Articolul 3. Produse participante Ia campanie

Art.3.1. Obiectul campaniei il reprezinta produsele din colectia "Tabasco Happiness": wrap tesut ,wrap tai, sling cu inele, soft structured carrier.

Art.3.2. Campania consta in acordarea cu titlu de " cadou" a unei genti de scutece in valoare de 55 lei si a unei reduceri de pana la 20% pentru fiecare produs aflat in promotie.

Art. 3.3. Promotia se acorda tuturor produselor aflate in promotie in functie de disponibilitatea stocului conform strategiei de marketing.

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare

Art.4.1. De aceasta campanie beneficiaza orice persoana fizica avand domiciliul/sediu sau rezidenta in Romania, care a implinit varsta de 18 ani si care achizitioneaza unul sau mai multe produse care fac obiectul acestei promotii in perioadele mentionate.

Articolul 5. Modul de desfasurare a campaniei promotionale

Art.5.1. La achizitionarea unui produs/produse participant/e la campanie, clientul poate opta sa cumpere produse inova texline aflate sau nu in campanie. Compania organizatoare va pune Ia dispozitie tuturor clientilor produsele aflate in promotie cat si cele vandute in mod regulat.

Articolul 6. Modalitate de identificare si cumparare

6.1. O persoana poate achizitiona mai multe produse ce fac obiectul mai multor promotii.

6.2. Conditiile de transport si livrare se vor aplica conform prevederilor descrise in Termeni si Livrarea comenzilor.

Articolul 7. Limitarea raspunderii

Art. 7.1. Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea, incluzand, dar fara a se limita Ia urmatoarele: pierderile sau deteriorarile etichetelor campaniei;

Art. 7.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara campania.

Art. 7.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice Participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al campaniei sau imaginea companiei.

Articolul 8. Litigii

Art. 8.1. Eventualele neintelegeri aparute intre organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente apartinand sediului social al organizatorului.

Articolul 9. Intreruperea campaniei promotionale

Art. 9.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania promotionala sau de a modifica regulamentul si anexele acestuia, oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a clientilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (site inovababy.ro)

Articolul 10. Regulamentul campaniei promotionale

Art. 10.1. Regulamentul campaniei promotionale este afisat si disponibil gratuit la sediul organizatorului sau pe site ul inovababy.ro pe toata perioada de desfasurare a campaniei.

Art. 10.2. Orice contestatie avand ca obiect campania promotionala poate fi trimisa pe e mail la contact@inovababy.ro